Black bra

Biografija kroz predmete: Hana Konatar / Biography through things: Hana Konatar

Hana je jednom prilikom tokom intervjuisanja na pitanje “Ko je Hana Konatar?” odgovorila “da je Hana univerzum” dajući blurovanu, neprecizno koordinisanu imaginaciju onoga što jeste i svega onoga što je bila ali i šta će biti.

Kako biste bolje doživjeli dimenzije tog univerzuma, u ovom digitalnom prostoru postavljene su fotografije samo nekih od predmeta iz Haninog memory-box-a koji svakim novim iskustvom sve više podsjeća na potkrovlje starih porodičnih kuća u kojima prašina čuva neko juče od zaborava (više nego na  kutiju od patika u kojoj dvadesetpetogodišnjakinja čuva dokaze da je osjećala).

Podstaknuta strahom da će jednog dana možda oboljeti od alchajmera, još kao sedmogodišnjakinja rješila je da prevenira štetu koja bi mogla da nastane takvim požarom, te je danas kolekcionarka predmeta koji imaju dušu.
Takođe, Hana napominje da su neki od predmeta koje ćete vidjeti duboko intimni i da njihov fizički obris nije razlog ove izložbe, pa vas poziva da tokom upoznavanja sa njima budete nježni i dalekovidi.

Hvala!
(autorka teksta: Hana Konatar)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s