Cosmic Love and Other Fairy tales

Writes: Hana Konatar

“Cosmic Love and Other Fairy Tales” is a project that was born in June 2021. I imagined it as a combination of drawing self-portraits with lyrics that accidentally or intentionally weave vivid images into the infrastructure of my creativity.

The purpose of keeping this art diary is to confront me with my current self and the emotions I feel, all with the aim of rebuilding and building, exploring loss and destruction, love and self-esteem, as well as developing a better understanding of my subconscious.

I came up with the idea very spontaneously, listening to the song “Cosmic love” by Florence and The Machine, and in particular the phrase “I took the stars from my eyes”. For a long time, I experienced those words very vividly. When I heard Nikola’s comment, “Well, draw then” I gained a deep conviction that love is the essence of all existence and creation. Somehow the name imposed itself. The “Other fairy tales” were sewn together spontaneously in honour of all that I was, from the perspective of the former experience of my energy as a form of nymph energy.

Sometimes I will share the works on Instagram and sometimes, when they are too intimate for me to feel right doing that, I will not. But I urge you to remember that every time you see that I have shared something that has to do with this diary, it is an indication that someone else (whether a stranger or maybe someone close to you) is not in love with themselves in this dimension and time. And I encourage you to join me in shamelessly tearing apart labels, standards, complexes, expectations, shame, pain, sadness and hate.  Remove the lies and distorted images in which they have clothed us.

Stay bare, honest, true, vulnerable, unique and strong before your body. Then, in a way that is acceptable and unique to you, plant the seeds whose fruits will nourish what you really are. I believe that this is the only way we can grow into someone we will love!

This diary is not a call to arms and it is not a struggle. It is a body lying in a hospital bed, ready to regenerate, to heal the wounds that I have inflicted on it over the years – or allowed to be inflicted. I don’t think this is the beginning of the end of hate. I don’t even know if I’ll ever get around to starting. But I’m sure it’s a breath during strangulation and I’ll fill my lungs as much as I possibly can! Wherever all those lines and verses take me!

With love and breath, Hana!

First to yourself and then to those who may need to hear that someone is surviving and rising!

Piše: Hana Konatar

Cosmic Love and other fairy tales⚜ je projekat koji se rodio počekom juna 2021. godine. Zamislila sam ga kao crtanje autoportreta kombinovanim sa stihovima pjesama koje slučajno ili namjerno u infrastrukturi moje kreativnosti pletu živopisne slike.


Za cilj vođenje ovog umjetničkog dnevnika ima suočavanje mene sa trenutnom sobom i emocijama koje osjećam sve u svrhu vraćanja i izgradnje, izgubljenje i porušene, ljubavi i slike o sebi ali i boljem razumijevanju svoje podsvijesti.


Na ideju sam došla vrlo spontano, slušajući pjesmu “Cosmic love” – Florence and the machine – i stih “I took the stars from my eyes“. Taj stih već dugo vremena sam baš slikovito doživljavala. Kada sam čula Nikolin komentar – “Pa nacrtaj”, stekla sam duboko ubjedjenje da je u suštini svakog postojanja i nastajanja ljubav. Nekako se naziv sam nametnuo.

“Other fairy tales” se prišilo spontano u čast svemu onome što sam bila iz perspektive nekadašnjeg doživljaja moje energije kao energije nimfe.


Nekada ću djela dijeliti na Instagramu a nekad, kad mi budu previše intimna, ne. Ali vas pozivam da svaki put kad vidite da sam podijelila nešto što ima veze sa ovim dnevnikom to bude pokazatelj da je još neko (vama stran ili možda blizak) u ne ljubavi sa sobom u ovoj dimenziji i vremenu. Te vas ohrabrujem da mi se pridružite u besramnom cijepanju etiketa, standarda, kompleksa, očekivanja, stida, bola, tuge i mržnje. Da skinemo laži i iskrivljene slike u koje su nas obukli.


Ostanite goli, iskreni, istiniti, ranjivi, jedinstveni i snažni pred svojim tijelom. Tad, na sebi prihvatljiv i svojstven način, posadite sjeme čiji plodovi će hraniti ono što zaista jeste. Vjerujem da samo tako možemo izrasti u nekoga koga ćemo voljeti!


Ovaj dnevnik nije rat i nije borba. On je tijelo na bolničkoj postolji spremno da se regeneriše, da zacijeli rane koje sam mu kroz godine nanijela – ili dozvolila da budu nanešene.

Takodje, ne mislim da je ovo početak kraja mržnje. Ne znam ni da li ću ikada dostići da počnem. Ali sam sigurna da je udah tokom davljenja i napuniću pluća što više! Pa gdje god me odvele sve te linije i stihovi!


Sa ljubavlju i udahom,

Hana!

Prvo sebi pa onda onima kojima je možda potrebno da čuju da neko preživljava i uzdiže se! 

U pozadini slušajte: